سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

آتلکتازی
فرایند پرستاری در اختلالات سیستم تنفسی
در این بیماری بخشی از ریه بطور کامل باز نمی شود، موجب کاهش ظرفیت ریه ها برای تبادل گازی می شود، و نتیجه اش کاهش اکسیژن جریان خون است. انسداد بخشی از راه های هوایی موجب کولاپس نواحی دیستال ناحیه ...
توسط
تومان