کودکان ونگ

پاورپوینت پرستاری کودکان ونگ

پاورپوینت پرستاری کودکان ونگ در قالب دو جلد « کودک سالم » و « کودک بیمار » ارائه شده است. « کودک سالم » مشتمل بر 8 فصل در رابطه با رشد و تکامل و مشکلات بهداشتی کودک در مراحل مختلف است. « کودک بیمار » حاوی مابقی فصول میباشد که سیستم‌های مختلف را مطرح کرده است.

این پاورپوینت ها، چنانچه حمل بر اغراق نشود، از نظر علمی غنی بوده و می تواند در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گیرد.

 •   چشم انداز مراقبت پرستاری از کودکان ونگ
 •   ارتقای سلامت کودک شیر خوار و خانواده
 •   مشکلات بهداشتی کودک شیر خوار
 •   ارتقای سلامت کودک نوپا و خانواده
 •   ارتقای سلامت کودک خردسال و خانواده
 •   مشکلات بهداشتی اوایل دوره خردسالی(نوپایی و قبا از مدرسه)
 •   ارتقای سلامت کودک سن مدرسه و خانواده و مشکلات این دوره
 •   ارتقای سلامت نوجوان و خانواده
 •   نوزاد پر خطر و خانواده
 •   مراقبت خانواده محور از کودک طی بیماری و بستری شدن
 •   مفاهیم کلی مرتبط با روش های مراقبتی کودکان
 •   مراقبت خانواده محور از کودک مبتلا به بیماری مزمن یا ناتوانی
 •   مراقبت از کودک در حال احتضار 
اطلاعات بیشتر ...

نمایش دادن همه 5 نتیجه