روان شناسی

پاورپوینت پرستاری روان شناسی

پاورپوینت پرستاری روان شناسی بهداشت روانی 1 و 2، به عنوان یکی از منابع اصلی دانشجویان رشته پرستاری و داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد پرستاری، شناخته شده است؛ این موضوع موجب شد تا کلیه مباحث مندرج در این کتاب مورد بازنگری مجدد قرار گیرد.

در این ویرایش، به منظور افزایش محتوای کیفی و کمی، از منابع جدید و معتبر روان پرستاری، روان پزشکی و روان شناسی استفاده شده است. همچنین، سعی شده است تا با استفاده از جداول و اشکال رنگی، به یادگیری بهتر مطالب کمک میکند.

 • فصل1: تاریخچه روان پزشکی و روان پرستاری
 •  فصل2: محیط درمانی و آشنایی با مراکز روان پزشکی
 •  فصل3: رویکرد های روان شناختی(نظریه های شخصیت)
 •  فصل4: بهداشت روانی
 •  فصل5: انگیزه ها و نیاز ها
 •  فصل6: انسان شناسی
 •  فصل7: خودپنداره
 •  فصل8: نقش مذاهب الهی در پیش گیری و درمان اختلالات روانی
 •  فصل9: استرس
 •  فصل10: بحران
 •  فصل11: ارتباط و ارتباط درمانی
 •  فصل12: علائم و نشانه ها در اختلالات روانی
 •  فصل13: فرآیند پرستاری در اختلالات روانی
اطلاعات بیشتر ...

نمایش دادن همه 10 نتیجه