مادر و نوزاد

پاورپوینت پرستاری بهداشت مادر و نوزاد

دانش کافی در زمینه مراقبت پرستاری از مادر باردار، زایمان و نوزاد را در شرایط طبیعی و پرخطر فراهم آورده و مرجعی مناسب برای دانشجویان پرستاری و مامایی در مقاطع مختلف، پرستاران و ماماهای شاغل در بخش‌های مادران و نوزادان می‌باشد.

 •  بخش 1 مقدمه ای بر مراقبت سلامتی از زنان و مادران
 •  فصل1 پرستاری مادران و نوزادان و مراقبت از سلامتی زنان در عصر حاضر
 •  فصل2  ژنتیک
 •  بخش 2 سلامت زنان
 •  فصل 3 ارزیابی و ارتقاء سلامت
 •  فصل 4 ملاحظات سیستم تناسلی
 •  فصل 5 عفونتهای منتقله از راه جنسی و سایرعفونت‌ها
 •  فصل 6 راههای پیشگیری از بارداری
 •  فصل 7 ناباروری
 •  بخش 3 بارداری
 •  فصل 8 بارداری و تکامل جنین
 •  فصل 9 آناتومی و فیزیولوژی بارداری
 •  فصل 10 مراقبتهای دوران بارداری
 •  بخش 4 زایمان
 •  فصل 11 لیبر و فرایند زایمان
 •  فصل 12 حداکثر آسایش حین لیبر
 •  فصل 13 مراقبت پرستاری حین زایمان و تولد
 •  بخش 5 پس از زایمان
 •  فصل 14 تغییرات فیزیولوژیک دورهی پس از زایمان
 •  فصل 15 مراقبت پرستاری پس از زایمان
 •  فصل 16 انتقال به والدی
 •  بخش 6 نوزاد
 •  فصل 17 سازگاری فیزیولوژیک و رفتاری نوزاد
 •  فصل 18 مراقبت پرستاری از نوزاد و خانواده
 •  فصل 19 تغذیهی نوزاد و شیردهی
 •  بخش 7 عوارض بارداری
 •  فصل 20 ارزیابی بارداری پرخطر
 •  فصل 21 پرفشاری خون در بارداری
 •  فصل 22 اختلالات خونریزیدهنده
 •  فصل 23 اختلالات متابولیک و غدد درونریز
 •  فصل 24 اختلالات داخلی  جراحی
 •  فصل 25 عوارض لیبر و زایمان
 •  فصل 26 عوارض پس از زایمان
 •  بخش 8 عوارض نوزاد
 •  فصل 27 مراقبت پرستاری از نوزاد پرخطر
 •  فصل 28 اختلالات همولیتیک نوزاد
اطلاعات بیشتر ...

نمایش دادن همه 2 نتیجه