سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ایمنی بیمار

اعتبار بخشی

ایمنی بیمار


مسئله ایمنی بیمار جزء یکی از مهم ترین موارد مورد توجه نظام های سلامت می باشد. آمارها حاکی از آن است که درصد غیر قابل اغماضی از بیماران با حضور درسیستم های بهداشتی بخصوص بیمارستان ها دچار عوارض وصدمات ناشی از ارائه خدمات می گردند و مشکلی بر مشکلات اولیه آن ها افزوده می شود .

اولین و مهمترین الزام در هر بیمارستان آسیب نرساندن به بیماران است.

مطالعات پژوهشی نشان داده اند که به طور متوسط حدود۱۰ % از تمام موارد بستری، بیماران به درجات مختلف دچار آسیب می شوند و این در حالی است که برآورد می گردد که تا ۷۵ % از این خطاها قابل پیشگیری می باشند.

تعریف ایمنی بیمار


ایمنی بیمار عبارت است از رهایی از جراحات غیر عمدی که ممکن است در اثر مراقبت ها و خطاهای گروه درمانی ایجاد شود.
بنابراین ایمنی بیمار شامل موارد زیر است:
• ارزیابی خطر و خطا
• شناسایی و مدیریت خطر های مرتبط با بیمار

• گزارش دهی و تحلیل حوادث

استانداردهای ایمنی بیمار
به دلیل اهمیت موضوع ایمنی بیمار، برنامه بیمارستان دوستدار ایمنی که یک پروژه سازمان جهانی بهداشت است و هدف آن کمک به مؤسسات درمانی برای شروع یک برنامه جامع ایمنی بیمار در کشورها می باشد، در حال اجرا است. از سال ۱۳۸۹ تاکنون وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران نیز در صدد اجرای طرح ایمنی بیمار برآمده است. استانداردهای ایمنی بیمار مجموعه ای از الزامات هستند که برای اجرای ایمنی بیمار درسطح بیمارستان حیاتی می باشند.

این استانداردها از نظر اهمیت و اولویت بر ۳ نوع هستند:


• استانداردهای الزامی

شامل ۲۰ استاندارد است که برای به رسمیت شناخته شدن بیمارستان به عنوان بیمارستان دوستدار ایمنی بیمار ضروری است که باید به صورت ۱۰۰ درصد تحقق یابند.

• استانداردهای اساسی

شامل حداقل استانداردهایی هستند که بیمارستان باید برای ایمنی بیمار از آن تبعیت کند. استاندارهای اساسی جهت محک زنی داخلی برای مستند نمودن میزان پیشرفت در طی زمان حائز اهمیت می باشد.

استانداردهای پیشرفته

الزاماتی هستند که بیمارستان باید بسته به ظرفیت و منابع خود در جهت دستیابی به آنها به منظور تقویت خدمات ایمن اقدام نماید.

سطوح تحقق استانداردهای ایمنی بیمار
بیمارستان های حائز عنوان دوستدار ایمنی بیمار به چهار سطح تقسیم می شوند که سطح ۴ بالاترین رتبه قابل دستیابی می باشد.

استانداردها در ۵ حوزه یا گروه قرار می گیرند:


۱٫   حاکمیت و رهبری
۲٫   جلب مشارکت و تعامل بیمار و جامعه
۳٫   خدمات بالینی ایمن و مبتنی بر شواهد
 ۴٫   محیط ایمن
۵٫   آموزش مداوم

255
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان