سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

بنگاه علم و دانش

متن سربرگ خود ربه پرستار فکر می‌کنم و واژه‌ها یک به یک ردیف می‌شوند: صبر، تحمل، گذشت، ایثار، بی خوابی‌های شبانه، سختی، مهارت، لبخند، همدلی، امید… و با خود فکر می‌کنم که چطور این واژه‌های بعضا متضاد در کنار هم می‌نشینند؟! و چه کسی جز پرستار می‌داند که پرستاری چیست و پرستار کیست؟!ا وارد کنید

پیش به سوی موفقیت

توسط
تومان