سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

تنگی میترال

فرایند پرستاری کاردیومیوپاتی در تنگی میترال، بافت اسکار ثانویه به تب روماتیسم بر روی دریچه میترال تشکیل می شود. این مسئله موجب تنگی دریچه، افزایش مقاومت در مقابل جریان خون بین بطن و دهلیز چپ می شود، در نتیجه قلب بایستی با قدرت بیشتری خون را پمپ کند تا جریان خون را ابقا نماید. پیش آگهی تنگی دریچه […]
برای دسترسی به این پست، باید عضویت طلایی یا عضویت نقره ای را خریداری کنید.
کلیدواژه : تنگی میترال
364
توسط
تومان
پشتیبانی