سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

لنفانژیوگرافی

لمفانژیوگرافی روش لنفانژیوگرافی به‌ تعیین علت تورم مزمن اندام تحتانى کمک مى‌کند و مى‌تواند لنفادم اولیه و ثانویه را از هم افتراق دهد. چون مادهٔ حاجب مورد استفاده در لنفانژیوگرافی، زمانى‌که به ریه برسد، مى‌تواند به‌طور موقت مانع از انتشار گازها شود، انجام آزمون‌هاى عملکرد ریوى قبل از لنفانژیوگرافى توصیه مى‌شود و باید در انجام آن […]
برای دسترسی به این پست، باید عضویت طلایی یا عضویت نقره ای را خریداری کنید.
کلیدواژه : لمفانژیوگرافی
364
توسط
تومان
پشتیبانی