سبد خرید
0
سبد خرید خالی است.

بیوپسی ریه

بیوپسی ریه در بیوپسی ریه نمونه بافتی ریوی برای بررسی زیر میکروسکوپ برداشته می شود. بیوپسی از ۴ راه ممکن است: بیوپسی برونکوسکوپیک در این نوع بیوپسی وسیله ی سبکی به نام برونکوسکوپ از راه دهان یا بینی وارد راه های هوایی می شود و نمونه بافت ریوی برداشته می شود. این روش معمولا زمانی انجام می شود […]
برای دسترسی به این پست، باید عضویت طلایی یا عضویت نقره ای را خریداری کنید.
کلیدواژه : بیوپسی ریه
256
توسط
تومان
پشتیبانی