سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

شاخص ها

اعتبار بخشی

شاخص ها:


*   شاخص یک جزء جدایی ناپذیر از یک سیستم پاسخگو می باشد.
*   شاخص فرصت مقایسه رافراهم می کند.
*   شاخص امکان مدیریت بهتر منابع را فراهم می کند .  
*   تدوین شاخص واقعی راهنمای مسیر ارتقاء
*   تدوین شاخص واقعی علامت مشخص کننده وضعیت
*   مقایسه شاخص های واقعی با اهداف این فرصت را برای تصمیم گیران فراهم می کند که پیشرفت برنامه ها و سیاست ها را ارزیابی کند.


بنابراین شاخص فاکتور یا متغیر کمی یا کیفی است که یک ابزار ساده و قابل اطمینان را برای اندازه گیری عملکرد، تغییرات در مداخله، ارزیابی عملکردهای توسعه ای فراهم می کند.

اصولی در خصوص شاخص نویسی


*   تدوین شاخص ها در راستای برنامه استراتژیک سازمان نوشته شود.
*   شاخص ها باید مسیرحرکت سازمان ها را برای رسیدن به هدفشان مشخص کند.
*   کیفیت شاخص ها از کمیت آن ها مهمتر است.
*   جمع آوری اطلاعات جهت محاسبه شاخص ها باید ازطریق صاحبان فرایند انجام شود.
*   درهنگام تدوین شاخص های جدید حتماً صاحبان فرایند حضورداشته باشند ”شاخص راهنمایی است که درکمترین زمان ماهیت و هویت وجودی یک چیز رانشان می دهد“. برای اینکه یک شاخص کارآیی داشته باشد، باید درباره چیزی باشد که قابل اندازه گیری است.

معیار انتخاب شاخص ها

مفید برای ارزیابی ، تصمیم گیری و مداخله

قابلیت و سهولت در اجرا

قابل اعتماد و معتبر باشد

قابلیت مقایسه داشته باشد

با شرایط کشور همخوانی داشته باشد.


انواع شاخص :


سه نوع شاخص بیمارستان هم مانند هر سازمان دیگری ورودی، خروجی و انجام فرایند دارد و براین اساس ما برای فرایندها تعریف می کنیم:
ورودی (Input)
فرایند (Process)
خروجی(Output)

۱  شاخص ورودی یا ساختاری:

شاخص های ساختاری، شاخص هایی هستند که در حقیقت امکانات و تسهیلات برای ورود به کار را برای ما نشان می دهند. مثلاً نسبت تخت فعال به مصوب، تعداد بیماران مراجعه کننده، تعداد پرستاران در بخش های بستری، تعداد بیماران شرکت کننده در کلاس های آموزشی. از لحاظ اولویت این شاخص ها اهمیت پایین تری دارند.

۲-   شاخص های فرایندی:

تمام شاخص هایی که در رابطه با فرایند توضیح می دهیم به آن ها شاخص فرایندی می گوییم. از جمله شاخص های فرایندی مانند: میزان اعمال جراحی کنسل شده، میانگین زمانی انتظار جوابدهی بخش پاتولوژی، میانگین زمانی انتظار تزریق استرپتوکیناز به بیماران با تشخیص MI از بدو ورود به بیمارستان تا زمان تزریق. اندازه گیری این شاخص نسبت به شاخص ساختاری سخت تر بوده ولی اهمیت این شاخص در فرایند بیشتر می باشد چون دقیقاً عملکرد فرایند را به ما نشان می دهد پس مهم است.

۳ –   شاخص های خروجی (پیامدی)

نتیجه نهایی فرایند را به ما نشان می دهد مانند میزان بروز زخم بستر در بیماران بستری، میزان افتادن بیمار در طول بستری، میزان رضایتمندی بیماران، میزان مورتالیتی نوزادان زیر ۲۸ روز. شاخص های رضایتمندی همیشه جزء شاخص های پیامدی هستند. این شاخص ها بسیار حائز اهمیت بوده چرا که نتیجه نهایی کار را به ما نشان می دهد، اندازه گیری آن بسیار سخت تر از شاخص فرایندی می باشد.

255
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان