سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

مقدمه ای بر سیستم عضلانی اسکلتی

فرآیند پرستاری در اختلالات سیستم عضلانی – اسکلتی

سیستم عضلانی اسکلتی فراهم کننده ساختار و عملکرد برای بدن است. استخوان ها از ارگان های حیاتی حمایت و حفاظت می کنند. اسکلت بدن به دو بخش محوری (axial) و زائده ای (appendicular) تقسیم می شود.

اسکلت محوری از ارگان های حیاتی حمایت کرده، سیستم اعصاب مرکزی را در برگرفته و قفسه سینه را محافظت می کنند. اسکلت زائده ای به اسکلت محوری چسبیده است و عمدتاً شامل اندام ها است.

استخوان ها هم با توجه به شکل آنها و هم با توجه به ترکیب آنها دسته بندی می شوند. استخوان های کوتاه (مثل بند انگشتان) در انگشتان دست و پا یافت می شوند. استخوان های بلند (مثل استخوان بازو و ران) در اندام ها یافت می شود.

استخوان های نامنظم با توجه به شکل آنها نامگذاری شده اند و در مفاصل آرنج و مچ دست یا گوش میانی یافت می شوند. استخوان های تخت (دنده یا شانه) از ارگان های داخلی حفاظت می کنند.

لایه خارجی استخوان را ضریع می نامند که یک بافت استخوانی متراکم است و لایه قشری استخوان را تشکیل می دهد. جریان خون استخوان از طریق عروق خونی کوچک و از میان کانال های هاورزیان (Haversian Canals) صورت می گیرد که به صورت طولی در مجاورت ناحیه کورتیکال استخوان قرار گرفته اند.

لایه داخلی اسفنجی تر و متخلخل است، بافت متخلخل که فضاهایی پر از مغز استخوان دارد. مغز زرد استخوان عمدتا از سلول های چربی تشکیل شده است.

استئوبلاست ها (سلول های استخوان ساز) و استئوکلاست ها (سلول های بازجذب استخوان) در لایه خارجی استخوان یافت می شوند.

مفاصل سیستم عضلانی اسکلتی


مفاصل محدوده ای هستند که دو یا چند استخوان به همدیگر متصل می شوند. مفاصل در گروه های دارای حرکت آزاد (مفاصل سینوویال مثل مفصل هیپ)، دارای حرکت نسبی (استخوان های لگن)، یا بی حرکت (خطوط شیارهای جمجمه) توصیف می شوند.

مفاصل سینوویال توسط سینوویوم پوشیده شده اند. این پرده غشایی مایع سینوویال را ترشح می کند که مفصل را چرب و لیز می کند و به عنوان جذاب شوک در طی حرکت یا تحمل وزن عمل می کند.

مفاصل سینوویال دارای دامنه حرکت متغیری هستند و از خم شدن، صاف شدن، چرخیدن، دور زدن، بر عکس شدن (برپشت خوابی)، بر جلوخوابی، جمع شدن، باز شدن، تا شدن و گردش به طرفین متفاوت است.

استخوان های لگن و هر یک از مفاصل بین مهره ای از نوع مفاصل دارای حرکت نسبی هستند. مفاصل بدون حرکت نواحی استخوانی هستند که به هم نزدیک و جوش خورده اند و دیگر حرکتی ندارند.

عضلات


عضلات به صورت گروهی کار می کنند، حرکت عضلات حاصل انقباض یک دسته از عضلات در حین انبساط دسته دیگری از آنها است. مقدار کمی انقباض عضلانی برای حفظ تون عضلانی لازم است. عضلات اسکلتی به صورت مخطط و ارادی هستند. بافت های همبند بخش های مختلف را به هم متصل می کنند.

تاندون ها عضلات را به استخوان ها وصل می کنند، لیگامنت ها یا رباط ها استخوان ها را به هم نگه می دارند. غضروف سطح صافی در داخل مفصل ایجاد می کند که حرکت را تسهیل کرده و بستری است برای تحمل وزن مفاصل.

بورسا یک کیسه پر از مایع کوچک است که در داخل محدوده مفصل یا مجاور استخوان قرار گرفته و بستری در محل اصطکاک ایجاد می کند.

بیماری های سیستم اسکلتی عضلانی

255
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان