سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

مقدمه ای بر سیستم غدد درونریز (آندوکرین)

فرآیند پرستاری در اختلالات سیستم اندوکرین

سیستم آندوکرین

سیستم آندوکرین از چندین غده تشکیل شده است که در سراسر بدن پراکنده هستند. این غدد هورمون ها را ترشح می کنند که پیام رسان های شیمیایی هستند، موادی که فعالیت سلول ها و احشاء و ارگان های هدف خود را کنترل و تنظیم می کنند. این هورمون ها در مجموع روی رشد، تکامل، هضم، تنظیم متابولیسم و تولید مثل تاثیر دارند. این غدد عموما هورمون های خود را در اثر یک تحریک، یک هورمون دیگر یا یک آستانه خاص در جریان خون آزاد می کنند. سیگنال توقف تولید هورمون توسط فرآیندی به نام بازخورد مستقیم (direct feedback) تنظیم می شود. بازخورد مستقیم جهت حفظ هموستاز بدن ضروری است. بدن بازخورد مربوط به تغییرات سطح هورمون ها را دریافت کرده و بر ارگان ها یا سیستم های بدن که مسئول تولید هورمون هستند تاثیر گذاشته و بدن را به هموستاز معمول بر می گرداند. وقتی غلظت ماده ای به یک آستانه مشخص برسد، غدد و تولید محصول آن متوقف یا خاموش می شود. غدد، هورمون هایی که تولید می کنند و تاثیر هر یک از آنها در ادامه این بخش بحث خواهند شد.

غده تیروئید

غده تیروئید در قدام گردن و بر روی تراشه واقع شده است. تیروئید سه هورمون تولید می کند: تیروکسین (thyroxine (T4))، تری یدوتیرونین (triiodothyronine (T3)) و کلسی تونین (calcitonin)؛ که روی کلسیم خون و آزاد شدن فسفات از استخوان ها تاثیر دارند. هورمون های تیروئید روی متابولیسم، عضلات، قلب و ارگان ها و سیستم های زیادی از بدن تاثیر دارند. این هورمون ها به تنظیم متابولیسم کربوهیدرات ها، چربی ها، پروتئین ها و رشد و تکامل بدن کمک می کنند. غدد هیپوفیز قدامی تحت تاثیر هورمون های تولید شده از هیپوتیروئید هستند و از طریق بازخورد مستقیم کنترل می شوند. غدد آدرنال یا فوق کلیوی غدد دو طرفه ای هستند که در بالای هر یک از کلیه ها واقع شده اند. این غدد در پشت صفاق واقع شده اند. آدرنال از دو بخش تشکیل شده است: کورتکس یا قشر آدرنال و مدولای آدرنال. کورتکس هورمون های (۱) آلدسترون: مسئول بازجذب کلیوی سدیم و دفع پتاسیم؛ (۲) کورتیزول: مسئول حفظ کنترل گلوکز، افزایش گلوکونئوژنز کبدی (ساخت کلوگز) و مدیریت پاسخ بدن به استرس؛ و (۳) آندروژن ها: هورمون های جنسی؛ را ترشح می کند. مدولای آدرنال اپی نفرین و نور اپی نفرین را تولید، ذخیره و آزاد می کند، هورمون هایی که کاته کولامین نامیده می شوند. زمانی که این هورمون ها آزاد می شوند، ریت قلبی و تنفسی افزایش می یابد، فشار خون بالا می رود، راه های هوایی گشاد می شوند، و ریت متابولیسم افزایش می یابد.

غدد پاراتیروئید

غدد پاراتیروئید معمولا از چهار و گاهی از شش غده کوچک یا بیشتر تشکیل شده اند و در بخش تحتانی غده تیروئید واقع شده اند. عملکرد آنها تولید هورمون پاراتیروئید (PTH) است. PTH که پاراتورمون نیز نامیده می شود، مسئول حفظ سطح کلسیم خون است. همچنین سطح فسفر بدن را نیز تنظیم می کند. اگر سطح کلسیم سرم کاهش یابد، PTH آزاد می شود، که موجب تجزیه استخوان و آزاد شدن کلسیم به داخل گردش خون می شود. همچنین کلیه ها را وادار می کنند که دفع ادراری کلسیم را کاهش داده و دفع فسفات را افزایش دهند.

255
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان