سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

مقدمه ای بر آب و الکترولیت ها

آب و الکترولیت ها

در بدن انسان آب در سه نقطه اصلی یافت می شود: داخل سلول ها به صورت مایع داخل سلولی (intracellular)، خارج سلول ها به صورت مایع خارج سلولی (extracellular)، و داخل فضاهای بافتی به صورت مایع فضای بین بافتی یا فضای سوم (interstitial). بین مایعات بدن تعادلی وجود دارد که غلظت مایعات و الکترولیت ها را متناسب کرده و عملکرد طبیعی بافت های بدن ادامه می یابد. دیواره سلولی نسبت به حرکت ملکول ها (انتشار) نیمه تراوا است. این نیمه تراوایی به بدن کمک می کند که فشار اسمزی را تحت کنترل نگهدارد.

ادم یا تورم زمانی صورت می گیرد که مایعات زیادی وارد فضای بین بافتی یا فضای سوم شود. ادم محیطی معمولا در نواحی زیرجلدی تجمع می یابد. بالاتر بودن فشار هیدرواستاتیک داخل عروق موجب می شود که مایعات به سمت فضاهای بین بافتی حرکت کنند که دارای فشار کمتری است و بدینصورت تجمع مایعات و ادم پیش می آید.

اسمولالیته طبیعی پلاسما حدود ۲۷۰ to 300 mOsm/L است. مایعات ایزوتونیک (Isotonic) یا نورموتونیک (Normotonic) دارای غلظت مشابهی هستند. این از حرکت مایعات به داخل فضاهایی که به آن تعلق ندارند، پیشگیری می کند. محلول های هیدروتونیک (Hypertonic) دارای غلظت بالاتر از ۳۰۰ mOsm/L بوده و بنابراین فشار بالاتری را ایجاد می کنند، که آب را در تلاش برای حفظ تعادل اسمولالیته از نواحی ایزوتونیک به داخل محلول هیپرتونیک می کشد. محلول های هیپوتونیک (Hypotonic) دارای غلظت کمتر از ۲۷۰ mOsm/L هستند و فشار کمتری اعمال می کنند؛ که به نوبه خود آب را از نواحی هیپوتونیک به نواحی ایزوتونیک می کشد.

تنظیم هورمونی مایعات و الکترولیت ها

آلدسترون (Aldosterone) توسط قشر غده فوق کلیوی (کورتکس آدرنال) در پاسخ به تغییرات سطح سدیم سرم ترشح می شود. هر مسیری که سدیم برود، آب نیز به دنبال آن می رود. آلدسترون به توبول های داخل نفرون های کلیوی سیگنال می فرستد که سدیم را بازجذب کنند و بدینوسیله آب نیز بازجذب می شود. این عمل موجب افزایش اسمولالیته خون می شود. آلدسترون همچنین به کنترل سطح پتاسیم کمک می کند.

رنین (Renin) توسط کلیه و در پاسخ به تغییر سطح سدیم و حجم مایعات ترشح می شود. در گردش خون رنین روی یک پروتئین پلاسما به نام سوبستره رنین [همچنین آنژیوتنسینوژن (angiotensinogen) نامیده می شود] عمل می کند و آن را به آنژیوتنسین I تبدیل می کند. در گردش خون ریوی آنزیم مبدل آنژیوتنسین آن را به آنژیوتنسین II تبدیل می کند. این ماده موجب انقباض و تنگی عروق و ترشح آلدسترون می شود.

هورمون ضد ادراری یا آنتی دیورتیک [Antidiuretic hormone (ADH)] در مغز تولید و در هیپوفیز خلفی ذخیره می شود. این هورمون زمانی آزاد می شود که اسمولالیته خون تغییر کند. ADH روی توبول های کلیوی تاثیر گذاشته و آنها را وادار می کند که آب را بازجذب کنند تا بدینوسیله اسمولالیته خون کاهش یابد. زمانی که اسمولالیته خیلی پایین باشد، ترشح ADH لازم نبوده و آب از کلیه ها به صورت ادرار دفع می شود.

پپتیدهای ناتریورتیک (Natriuretic peptides) در پاسخ به افزایش حجم خون و فشار خون ترشح می شوند. زمانی که پپتید ناتریورتیک شریانی (ANP) و پپتید ناتریوریتک مغزی (BNP) ترشح شوند، بازجذب سدیم توسط کلیه ها مهار شده و نرخ فیلتراسیون گلومرولی (GFR) افزایش می یابد. بدینوسیله اسمولالیته خون کاهش یافته و برونده ادرار افزایش می یابد. لیست مایعات انفوزیون وریدی (سرم ها) در جدول یک آمده است.

تعادل اسید و باز

حفظ تعادل اسید و باز موجب می شود که سطح pH در دامنه طبیعی ۷٫۴۵-۷٫۳۵ باقی بماند. ریه ها و کلیه ها نقش لاینفکی در حفظ تعادل اسید و باز دارند. بدن به طور مداوم در حال پایش pH است و در تلاش برای تصحیح ناهنجاری های اسید و باز آن را تصحیح می کند. سطح pHCO3 توسط کلیه ها تنظیم می شود. در حالیکه pCO2 توسط ریه ها تنظیم می شود. اگر بیمار دچار اسیدوز شود، سطح pH پایین خواهد بود و یا مقدار pHCO3 (اسیدوز متابولیک) کاهش یافته است و یا سطح pCO2 (اسیدوز تنفسی) افزایش یافته است. زمانی که بیمار دچار آلکالوز می شود سطح pH افزایش یافته است که یا به صورت افزایش سطح pHCO3 (آلکالوز متابولیک) و یا کاهش سطح pCO2 (آلکالوز تنفسی) است. بدن در تلاش برای حفظ محیط داخلی طبیعی لاش می کند که این تغییرات را جبران کند. ریه ها در تصحیح این وضعیت سریعتر از کلیه ها اقدام می کنند.

255
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان