سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

کمیته های بیمارستانی

اعتبار بخشی

کمیته های بیمارستانی:


کمیته های بیمارستانی بازوهای مشورتی و تصمیم گیری رئیس و مدیر بیمارستان هستند و به عنوان اتاق فکر بیمارستان محسوب می شوند .کمیته ها محور فعالیت بیمارستان می باشند کمیته ها بازتاب فعالیت های بیمارستان به شمار می روند.

هدف از تشکیل کمیته های بیمارستانی:


کمیته های بیمارستانی جهت تحقق اهداف بیمارستان و کمک به برنامه ریزی ، سازماندهی و هماهنگی فعالیت های بیمارستانی و ایجاد زمینه مشارکت فعال همه پرسنل، در توالی زمانی مشخص با اعضا، آئین نامه و شرح وظایف مشخص می گردد.

وظایف کمیته های بیمارستانی:


  ۱- تعیین خط مشی و زمینه های عملکرد بیمارستان برای تحقق اهداف بر اساس موازین و رهنمودهای وزارت متبوع و دانشگاه
  ۲- طراحی برنامه ریزی اجرایی جهت تحقق اهداف مزبور
۳-   شناسایی مشکلات و معضلات در عملکرد بیمارستان و راه یابی جهت حل آنها
۴-   تلاش مستمر در جهت افزایش کیفیت و بهبود عملکرد بیمارستان و رضایت گیرندگان خدمت
۵-   پیشنهاد اعضا در ترکیب زیرکمیته های بیمارستانی بر اساس موازین و رهنمودهای وزارت متبوع و دانشگاه و دستورالعمل احرازی و ارزشیابی

فرایند


فرآیند مجموعه ای از فعالیت های متوالی و مرتبط به هم است که برای تولید محصول یا ارائه خدمت یا دستیابی به نتایج برنامه‌ریزی شده انجام می‌گیرد. شروع و خاتمه مشخص داشته، با تعریف ورودی ها و خروجی های آن و تعیین متولی و صاحبان فرآیند ساختار شفاف برای عملکرد ارائه می‌کند و به شکل افقی در سازمان جریان دارد.

فرآیندهای سازمانی در سه گروه فرآیندهای اصلی، پشتیبان و مدیریتی قرار می‌گیرند. فرآیندهای اصلی فلسفه وجودی یک سازمان یا واحد را نشان داده، با مشتری اصلی در ارتباط می باشد. هر یک از گام های فرآیندهای اصلی می‌تواند شامل یک یا چند فرآیند فرعی باشد. فرآیندها می توانند به صورت فلوچارت و یا نگارش انشایی (الگوریتم)تدوین شوند.

فلوچارت یا نقشه فرآیند یا نمودار فرآیند کار:

نموداری است که توالی مراحلی که در یک فرآیند برای اجرای کار درست انجام می‌شود را نشان می‌دهد. از طریق مشاهده فلوچارت می‌توان تصویری کلی از فرآیند به دست آورد و فهمید که یک فرآیند چگونه کار می‌کند و مشکلات کیفیتی در کجا روی می‌دهد.

طراحی شماتیک فلوچارت:

برای ایجاد ادبیات مشترک بین افراد و فهم فلوچارت ترسیم شده از اشکال هندسی قراردادی استفاده می‌شود، (بیضی) شروع و پایان فرآیند، (مستطیل) انجام یک فعالیت، (لوزی) نشان دادن یک تصمیم گیری و از علامت فلش برای نشان دادن مسیر جریان فرآیند استفاده می‌شود.

نگارش انشائی (الگوریتم)

هر دستورالعملی است که مراحل انجام کاری را با زبانی دقیق و با جزئیات کافی بیان نماید به طوری که ترتیب مراحل و شروع و خاتمه عملیات در آن کاملاً مشخص شده باشد.

255
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان