سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

سیستم قلب و عروق

فرایند پرستاری کاردیومیوپاتی

فرآیند پرستاری اختلالات سیستم قلب و عروق

سیستم قلب و عروق مسئول خونرسانی به بدن می باشد، خونی که اکسیژن و مواد مغذی را به بافت های بدن حمل می کند وخون را به داخل بدن پمپ کرده و مواد غذایی و اکسیژن به بافت ها می رساند و هنگام بازگشت به قلب مواد زائد را جمع آوری و بر می گرداند. قلب مهمترین عضو بدن می باشد که اگر یک لحظه از کار بیافتد عواقب بسیار بدی فرد را دنبال می کند . آیا تا به حال به خود گفته اید که چقدر با این عضو مهم آشناییت دارید؟ آیا می دانید چه بیماریهای قلب را تهدید می کند ؟

 مسیر گردش خون در قلب :

خون سیاهرگی پس از رساندن اکسیژن و مواد مغذی از طریق گلبولهای قرمز به سلولهای بدن در حالی که تنها مقدار اندکی اکسیژن داشته و حاوی دی اکسیدکربن زیاد  است باید از قسمتهای مختلف بدن جمع آوری شود. خون از طریق دو سیاهرگ بزرگ وارد دهلیز راست میشود: سیاهرگ اجوف تحتانی( که خون را از شکم و پاها) و سیاهرگ اجوف تحتانی فوقانی ( خون قسمتهای فوقانی بدن از جمله سر) خون را به دهلیز راست برمی گرداند.

شامل

» مقدمه ای بر سیستم قلب و عروق

» فرآیند پرستاری آنوریسم آئورت

» فرآیند پرستاری آنژین (آنژین صدری)

» فرآیند پرستاری انفارکتوس میوکارد (MI)

» فرآیند پرستاری بیماری شریان کرونر(CAD)

» فرآیند پرستاری بیماری شریان های محیطی (PAD)

» فرآیند پرستاری تامپوناد قلبی

» فرآیند پرستاری شوک کاردیوژنیک

» فرآیند پرستاری کاردیومیوپاتی

» فرآیند پرستاری آندوکاردیت

» فرآیند پرستاری نارسایی قلبی [(نارسایی احتقانی قلب (CHF)]

» فرآیند پرستاری هیپرتانسیون (HTN)

» فرآیند پرستاری شوک هیپوولومیک

» فرآیند پرستاری میوکاردیت

» فرآیند پرستاری پریکاردیت

» فرآیند پرستاری ادم ریوی

» فرآیند پرستاری بیماری رینودز

» فرآیند پرستاری بیماری های روماتوئید قلب

» فرآیند پرستاری ترومبوفلبیت

» فرآیند پرستاری فیبریلاسیون دهلیزی

» فرآیند پرستاری آسیستول

» فرآیند پرستاری فیبریلاسیون بطنی

» فرآیند پرستاری تاکیکاردی بطنی

» فرآیند پرستاری نارسایی آئورت (AI)

» فرآیند پرستاری نارسایی میترال

» فرآیند پرستاری تنگی میترال

» فرآیند پرستاری پرولاپس دریچه میترال

» فرآیند پرستاری نارسایی تریکوسپید

» تست های تشخیصی حیاتی

کلیدواژه : سیستم قلب و عروق
255
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان