سبد خرید
0
سبد خرید خالی است.

تست های تشخیصی حیاتی

تست های تشخیصی حیاتی رادیوگرافی ( x-ray) بخشی از بدن که قرار است رادیوگرافی شود، بایستی به طور مناسب وضعیت دهی شود تا ساختار استخوانی زمینه ای، شکستگی ها، اشیای خارجی و غیره تشخیص داده شوند. بیمار ممکن است به دراز کشیدن یا خوابیدن به پهلو، نشسته یا ایستاده برای رادیوگرافی نیاز داشته باشد که به نوع تصویربرداری بستگی […]
برای دسترسی به این پست، باید عضویت طلایی یا عضویت نقره ای را خریداری کنید.
256
توسط
تومان
پشتیبانی