سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

تست های تشخیصی حیاتی

تست های تشخیصی حیاتی

توجه: در این بخش تنها مروری مختصر بر تست های تشخیصی حیاتی برای مراقبت از بیماران هماتولوژی آمده است. هر یک از این تست ها با جزئیات کامل و بطور مفصل در بخش معاینات فیزیکی بحث خواهند شد.

در بخش تست های تشخیصی حیاتی هماتولوژی تعداد گلبول های سفید و گلبول های قرمز ، پلاکت ها ، مقدار هموگلوبین ، هموتوکریپ دو فاکتور در ارتباط با کم خونی ها شمارش و اندازه گیری می شوند . همچنین وضعیت گلبول های قرمز خون از نظر شکل شناسی مورد بررسی قرار می گیرند . همچنین گلبول های سفید از نظر درصد نسبی هر کدام از آنها و شکل شناسی آنها مورد آزمون قرار می گیرند . در شکل شناسی پلاکت ها بیشتر از نظر اندازه مورد دقت قرار می گیرند . مقدار هموگلوبین و هموتوگریپ نیز با روش های خاصی اندازه گیری می شوند .
در این بخش با استفاده از دستگاه هایی مدرن خون شناسی اقدام به بررسی موارد ذکر شده می کنیم .

تست های تشخیصی حیاتی هماتولوژی شامل

بیوپسی مغز استخوان

تست خون مخفی مدفوع

مطالعات انعقادی

چرا تجویز می شود؟

مطالعات انعقادی برای تعیین اثربخشی توانایی انعقادی بیمار انجام می شوند.

طرز کار تست های تشخیصی حیاتی :

♦ PT – زمان پروترومبین – از نظر نارسایی پروترومبین چک می کنند، در وارفارین درمانی ۱۱ تا ۱۵ ثانیه است.
♦ INR – اثربخشی وارفارین درمانی بررسی می شود.
♦ PTT – زمان نسبی ترومبوپلاستین – اثربخشی دامنه درمانی هپارین بررسی می شود، ۲۵ تا ۳۸ ثانیه است.
♦ Bt – زمان خونریزی – مقدار زمان لازم برای توقف خونریزی از یک سوراخ کوچک که در روی پوست ایجاد شده است (با لانست) را اندازه می گیرند، بین ۳ تا ۷ دقیقه است.

شمارش کامل خونی

♦ WBC – شمارش سلول های سفید خون
♦ RBC – شمارش سلول های قرمز خون
♦ هموگلوبین
♦ هماتوکریت
♦ MCV – میانگین حجم سلولی
♦ MCH – میانگین هموگلوبین سلولی
♦ MCHC – میانگین غلظ هموگلوبین سلولی
♦ RDW – پهنای توزیع سلول های قرمز
♦ شمارش پلاکت ها
♦ شمارش رتیکولوسیت ها
♦ شمارش نوتروفیل ها
♦ شمارش لمفوسیت ها
♦ شمارش مونوسیت ها
♦ شمارش ائوزینوفیل ها

مطالعات سطح آهن

♦ آهن سرم
♦ TIBC – ظرفیت کلی باند شدن آهن
♦ درصد اشباع آهن
♦ سطح فریتین ترانسفرین
♦ سطح ویتامین B12
♦ سطح فولات

255
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان