سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ایمنی
وقایع ناخواسته (خطاها) ۲۸ گانه
وقایع ناخواسته  (خطاها)  ۲۸ گانه ۱٫    انجام عمل جراحی به صورت اشتباه روی عضو سالم ۲٫    انجام عمل جراحی به صورت اشتباه روی بیمار دیگر ۳٫    انجام عمل جراحی با روش اشتباه بر روی بیمار ۴٫    جا گذاشتن هر گونه ...
توسط
تومان