سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

عملکرد سیستم قلب و عروق

فرایند پرستاری کاردیومیوپاتی

سیستم قلب و عروق مسئول خونرسانی به بافت های بدن می باشد. سیستم قلب و عروق خون را به داخل بدن پمپ کرده و مواد غذایی و اکسیژن به بافت ها می رساند و هنگام بازگشت مواد زائد را به قلب بر می گرداند.

قلب

دارای چهار اتاقک است. اتاقک های فوقانی را دهلیز و اتاق های تحتانی را بطن می گویند. در میانه قلب سپتوم یا دیواره قلب وجود دارد که قلب را به دو نیمه راست و چپ تقسیم می کند. دریچه های دهلیزی بطنی (AV) جریان خون بین اتاقک های فوقانی و تحتانی قلب را کنترل می کنند.

دریچه سه لتی یا تریکوسپید در سمت راست قرار دارد، در حالی که دریچه میترال در سمت چپ بین دهلیز و بطن چپ قرار گرفته است. دریچه ریوی جریان خون بین بطن راست و شریان ریوی را کنترل می کند، در حالی که دریچه آئورت جریان خون بین بطن چپ و آئورت را کنترل می کند.

خون بدون اکسیژن که به قلب بر می گردد از طریق ورید های اجوف فوقانی و تحتانی به دهلیز راست می ریزد. وقتی دهلیز راست منقبض شد، دریچه های تریکوسپید باز می شوند و خون به داخل بطن راست جریان می یابد. انقباض بطن راست دریچه ریوی را باز کرده و خون بدون اکسیژن وارد شریان ریوی می شود تا به ریه ها رفته و اکسیژن گیری کند. زمانی که خون در ریه ها اکسیژنه شد، از طریق ورید ریوی به قلب و بطن چپ بر می گردد.

انقباض بطن چپ دریچه آئورت را باز کرده و خون به داخل آئورت و گردش خون سیستمیک جریان می یابد. مجدداً خون از طریق ورید اجوف فوقانی و تحتانی به بدن بر می گردد. عملکرد سمت راست و چپ قلب به طور همزمان رخ می دهد. بنابراین صدای طبیعی قلب به شکل صدای بسته شدن دریچه های قلبی است. دریچه های میترال و تریکوسپید صدای اول قلب (S1) را ایجاد می کنند، در حالی که دریچه های آئورتی و ریوی صدای دوم (S2) را ایجاد می کنند.

دریچه های قلب

سیستم هدایت الکتریکی قلب

از گره سینوسی دهلیزی (SA) شروع می شود، که در بطن راست واقع شده است. این جریان الکتریکی ضربان قلب را القا می کند که هر روزه و در کل عمر بین ۶۰ تا ۱۰۰ بار در دقیقه می زند.

جریان الکتریکی از میان هر دو دهلیز گذشته، سپس به گره دهلیزی – بطنی (AV) می رسد، که در آنجا جریانش کند شده، اجازه پلاریزه شدن دهلیز را می دهد. گره AV در بخش فوقانی دیواره بطنی واقع شده است.

در بخش تحتانی باندل های هیس راست و چپ قرار دارد، که گروهی از عضلات خاص قلبی هستند و تکانه های الکتریکی را به بطن ها می رسانند تا انقباضات بطنی شروع شود. رشته های پورکینژ در آخر مسیر بوده و در سراسر بطن گسترده شده اند.

جریانی که از این رشته ها می گذرد موجب انقباض بطنی می شود . این جریان خون را از دهلیز راست به ریه ها و از بطن چپ به آئورت پمپاژ می کند و بنابراین گردش خون عمومی ایجاد می شود.

255
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان