سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

شوک کاردیوژنیک

فرایند پرستاری کاردیومیوپاتی

شوک کاردیوژنیک افت فشار خون و کاهش خونرسانی در اثر ناتوانی قلب برای پمپ موثر خون می باشد که ناشی از اورژانس های قلبی از قبیل تامپوناد قلبی، ایسکمی میوکارد، میوکاردیت، کاردیومیوپاتی (بیماری قلبی که در آن عضلات قلبی دچار تخریب می شوند) است. خون در بطن چپ تچمع می یابد که نتیجه اش برگشت و تجمع خون در ریه ها است که منجر به ادم ریوی می شود. قدرت انقباضی قلب برای جبران افت برونده قلبی افزایش می یابد، که خود موجب افزایش تقاضای اکسیژن میوکارد می شود. هرچند ریه ها به اندازه کافی خون را اکسیژنه نمی کنند، زیرا جریان خون از ریه ها اندک است، بنابراین عضله قلب از کمبود اکسیژن رنج خواهد برد.

پیش آگهی

در درمان شوک کاردیوژنیک لازم است بین بهبود برونده قلبی و کاهش نیاز اکسیژنی و بار کاری میوکارد تعادل برقرار شود. این تعادل بایستی در حالی بدست آید که پرفیوژن عضله قلب نیز حفظ شود. پیش آگهی شوک کاردیوژنیک به یافتن و رفع علت زمینه ای آن بستگی دارد. شوک کاردیوژنیک مستلزم اقدام فوری است، اغلب قبل از اینکه علت زمینه ای آن مشخص گردد.

علائم و نشانه های تشخیصی

♦ هیپوتانسیون در اثر کاهش جریان خون به کمتر از جریان خون نرمال
♦ تاکیکاردی در اثر تلاش قلب برای پمپ سریعتر خون در جهت حفظ جریان خون کافی به بدن، یا گاهی اوقات برادیکاری در اثر آسیب میوکارد که ریت قلب کمتر از ۶۰ تا در دقیقه می شود
♦ آریتمی ها – زمانی که عضله قلب اکسیژن کافی دریافت نکند، تحریک پذیر می شود که نتیجه اش وقوع آریتمی ها است.
♦ پوست سرد و مرطوب در اثر کاهش اکسیژناسیون بافتی
♦ کاهش دمای پوست در اثر کاهش جریان خون در نتیجه هیپوتانسیون
♦ افت برونده ادراری به کمتر از ۳۰ میلی لیتر در ساعت (الیگوری) در اثر کاهش جریان خون کلیوی
♦ صدا قلقل ریوی ثانویه به ادم ریوی در اثر تجمع مایه در ریه ها
♦ کانفیوژن در اثر پرفیوژن ناکافی مغزی
♦ اتساع وریدهای گردن در اثر ناتوانی قلب در مدیریت خون برگشتی به قلب، که نشانه اورلود مایعات است.
♦ کبودی لب ها و اندام ها در نتیجه ضعف گردش خون.

تست های تشخیصی

♦ شیمی خون – الکترولیت ها بررسی شود، عملکرد کلیوی بررسی شود تا از پرفیوژن کافی کلیوی اطمینان حاصل شود، سطح کلسیم ثانویه به قدرت انقباضی عضلات افزایش یا کاهش خواهد داشت
اکوکاردیوگرام – بررسی از نظر پارگی بطنی، پریکاردیت، یا نقص عملکرد دریچه ها
الکتروکاردیوگرام: بزرگی موج Q در اثر نارسایی قلبی، بالا رفتن قطعه ST در اثر ایسکمی.

درمان شوک کاردیوژنیک

درمان شوک کاردیوژنیک برپایه حمایت طبی از قلب تا زمان پیدا شدن اتیولوژی مشکل (علت بیماری) است. در شوک کاردیوژنیک، حجم ضربه ای و ریت قلب بایستی افزایش یابد تا خونرسانی ارگان های حیاتی حفظ شود. داروهای زیر می توانند در دستیابی به این هدف کمک کننده باشند:

♦ وازودیلاتورها

– با اتساع عروقی (شریانی و وریدی) خون وریدی برگشتی به قلب را کاهش داده، مقاومت شریان های محیطی را کاهش می دهند (که قلب برای پمپ خون باید بر آن فائق شود) (از قبیل نیتروپروساید، نیتروگلیسرین).


♦ داروهای آدرنرژیک –

برای افزایش ریت قلبی و فشار خون (اپی نفرین)


♦ اینوتروپ ها

– قویت ضربان قلب، بهبود قدرت انقباضی، تنگ کردن عروق محیطی (دوپامین، دوبوتامین، اینامون، میلرینون)


♦ وازوپرسورها

– کاهش جریان خون به تمامی ارگان ها به استثنای قلب و مغز (نور اپی نفرین)


♦ اکسیژن مکمل

– ممکن است اینتوباسیون بیمار لازم شود.

تشخیص های پرستاری شوک کاردیوژنیک

♦ خونرسانی ناموثر بافتی
♦ کاهش برونده قلبی

مداخلات پرستاری

♦ پایش علائم حیاتی – بررسی تغییرات فشار خون، نبض، تنفس
♦ پایش صداهای قلبی
♦ پایش کاتتر سوانز گانز (Swanz Ganz) – کاتتری است که در شریان ریوی جهت بررسی فشارهای قلبی، عروقی و ریوی جایگذاری می شود.
♦ تست پرشدگی مویرگی
♦ پایش گاز خون شریانی برای تست pH، اسیدوز یا الکالوز، سطح بی کربنات
♦ پایش وضعیت تنفسی – بخاطر پرفیوژن ضعیف، این بیماران دچار دیسترس تنفسی می شوند، ممکن است تهویه مکانیکی لازم شود.
♦ قرار دادن بیمار در استراحت مطلق
♦ پایش مایعات دریافتی و دفعی (I/O) – پرفیوژن کافی کلیوی چک شود. بدون عملکرد قلبی موثر، بیمار جریان خون کلیوی کافی برای فیلتراسیون کافی خون نخواهد داشت.

موارد زیردر مورد شوک کاردیوژنیک به بیمار آموزش داده شود:

♦ علائم و نشانه هایی که باید مواظبت کرده و در صورت بروز به پزشک یا پرستار اطلاع دهد
♦ فواصل استراحت بین فعالی
♦ تماس با پرستار یا پزشک در صورت مشاهده افزایش وزن، تنگی نفس، خستگی، ادم وابسته
♦ توزین و ثبت وزن روزانه، تماس با پزشک یا پرستار در صورت افزایش وزن بیش از ۳ پوند (۴/۱ کیلوگرم)
♦ تغییر تغذیه به رژیم غذایی کم نمک، کم چربی

255
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان