سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

اعتبار بخشی

اعتبار بخشی

اعتبار بخشی

اعتباربخشی فرآیندی است که در آن یک گروه یا سازمان اعتبارسنج بر اساس معیار های استاندارد، درجه ی اعتبار و رسمیت را به منظورتوانایی انجام خدمات خاصی به یک بیمارستان اعطا می کند. اعتبارسنجی از طریق ارزیابی کیفیت فرآیندهای سازمانی و عملکرد آن طبق استانداردهای مکتوب و مصوب و به وسیله افراد مجرب و متخصص انجام می شود.
به عبارتی، اعتبار بخشی به ارزیابی سیستماتیک عملکرد مراکز ارائه خدمات سلامت با استفاده از استانداردهایی که بر بهبود مداوم کیفیت، محور بودن بیمار و بهبود امنیت بیمار وکارکنان تأکید دارد گفته می شود.

اهداف عمده اعتبار بخشی


۱٫   بهبود کیفیت مراقبت درمانی از طریق تعیین اهداف قابل دستیابی مطلوب به منظور برآورده ساختن استانداردها
۲٫   کاهش هزینه ها از طریق تمرکز بر کارایی و اثربخشی خدمات
۳٫   بهبود کیفیت و عملکردهای مطلوب در مراقبت
۴٫   کاهش مخاطرات مرتبط با حوادث، عفونت های بیماران و کارکنان
۵٫   ارائه خدمات ایمن
۶٫   فراهم کردن بستری ایمن برای گیرنده خدمت و ارائه دهنده خدمت
۷٫   ارتقاء استاندارد های سازمان
۸٫   تأکید بر بیمار محوری

ابزار اعتبار بخشی ملی:


اعتبار بخشی از طریق تکمیل چک لیست چگونگی انجام خدمات در بیمارستان ها صورت می گیرد. این چک لیست بر اساس استانداردهای تعیین شده در” کتاب استانداردهای اعتبار بخشی در ایران” که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه گردیده است؛ صورت می گیرد که پس از تجزیه و تحلیل یافته ها، درجه انطباق و پیروی از استانداردها به سازمان ها اعلام می شود.

اعتباربخشی با یک ارزیابی درونی یا خود ارزیابی از سازمان (هر مرکز درمانی) شروع می شود. بعد از آن ارزیابی خارجی به وسیله یک تیم از افراد ( ارزیابان حرفه ای و جامع گرا)که کلیه خدمات سازمان را پوشش می دهد انجام می گیرد. ارزیابی شامل پیمایش و بررسی کلیه زیر ساخت های بیمارستان به منظور اصلاح مستمر کیفیت خدمات بالینی، ساختار، فرایندها، نتایج و عملکرد سازمانی می باشد.

• فرایند ارزیابی اعتبار بخشی بر اساس موارد زیر انجام می شود :


۱-   بررسی مستندات و منابع
۲-   مصاحبه با صاحبان فرایند
۳-   مشاهده
۴-   کنکاش در پیامد ها و اطمینان ازانجام اقدامات اصلاحی مؤثر

255
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان