سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

واژگان اعتبار بخشی

اعتبار بخشی

واژگان اعتبار بخشی :


آیین نامه داخلی (Regulation Internal)

مستندی است که برای کنترل کار گروه (کمیته/ تیم/اداره و … ) و نظم دهی به رفتار اعضای آن در قبال گروه، تدوین، تصویب و توسط بالاترین مرجع آن گروه ابلاغ می گردد و رعایت آن برای تمامی اعضا الزامی است.آیین نامه داخلی حداقل باید حاوی این موارد باشد: هدف از تشکیل گروه، ساختار سازمانی گروه، شرح وظایف گروه، مسئولیت ها و اختیارات و وظایف هر یک از نقش های تعریف شده در گروه، نحوه فعالیت گروه.و درانتهای آیین نامه، ضوابط برگزاری جلسات قید گردد.

اقدام اصلاحی(Action Corrective)

اقدام هایی است برای از بین بردن علل خطاهای بالفعل (اتفاق افتاده) به منظور جلوگیری از وقوع مجدد آنها. به طور مثال برای سقوط از تخت علت چه بوده است؟ یکی از علل سقوط عدم وجود نرده کنار تخت می باشد، پس نصب نرده می تواند یک نوع اقدام اصلاحی باشد.

اقدام پیشگیرانه (action Preventive)

اقدامی است برای رفع علل خطاهای بالقوه (خطاهایی که توانایی به فعالیت رسیدن را دارد، ولی فعلا رخ نداده است). در صورتی که پیش از بروز خطا، آن را شناسایی و پیش بینی نموده و تدابیر لازم برای جلوگیری از بروز آن طرح ریزی و علل رخ دادن خطا شناسایی و حذف گردد در این صورت اقدام پیشگیرانه انجام شده است.
برای مثال پیش از این که بیمار از تخت سقوط نماید، نسبت به نصب نرده کنار تخت اقدام شود.

ارزیابی (Assessment)

فرایندی است سیستماتیک برای تعیین ویژگی ها، معیارها یا اهداف مورد انتظار و گرد آوری اطلاعات از منابع مختلف، تفسیر و تحلیل آن، به منظور درک وضعیت یا ویژگی یا روند فعالیت یک پدیده. هرگاه نتایج ارزیابی باعث بهبود یا پیشرفت در سازمان گردد می توان آن ارزیابی را مؤثر تلقی نمود

برنامه بهبود کیفیت (Improvement Quality Program )

بهبود کیفیت مجموعه ای از فعالیت هایی است که سازمان برای افزایش مرغوبیت عملکرد خود/ کسب نتایج بهتر انجام می دهد. مستندی است به صورت یک برنامه اجرایی با فعالیت ها، زمانبندی، منابع و مجریان مشخص به منظور دستیابی به هدف کیفیتی معین. برنامه بهبود کیفیت باید پایش و ارزیابی شود.

پایش(Monitoring)

مشاهده و نظارت منظم بر فعالیت های در حال اجرا در مراحل یا زمان های مختلف برای اطمینان از اینکه در دوره زمانی و بر طبق برنامه مشخص انجام می گیرند. پایش یک برنامه یا فرایند، به تنهایی نمی تواند نشان دهنده دستیابی به هدف تعیین شده باشد.

خط مشی و روش(Procedure & Policy)

خط مشی و روش مستندی است که حداقل شامل عنوان، بیانیه سیاست/خط مشی، دامنه، تعاریف، منابع/ مراجع، فرد پاسخگو و نحوه نظارت بر اجرای خط مشی و روش، شیوه انجام کار به صورت گام به گام همراه با مسئول، زمان و مکان اجرا می باشد. مانند:خط مشی رعایت حریم خصوصی حقوق گیرنده خدمت

دستورالعمل(Instruction)

مستندی است برای نشان دادن گام های دقیق انجام یک کار به ترتیب اجرای آن با مشخص کردن مسئول انجام. دستورالعمل با جزئیات بیشتری نسبت به روش اجرایی، شیوه و ترتیب انجام یک کار فنی را نشان می دهد و می تواند به صورت نوشتاری یا تصویری باشد.

روش اجرایی مدون (Procedure Documented)

زمانی که روش اجرایی متداول در سازمان، به دلیل اهمیت موضوع و یا به قصد افزایش هماهنگی و یا پاسخ به الزام مطرح شده در استاندارد مکتوب گردیده و در اختیار همه افراد مرتبط، قرار گیرد تا مطابق آن عمل نمایند، “روش اجرایی مدون” نامیده می شود. یک روش اجرایی مدون، مستندی است که حداقل شامل عنوان، هدف، دامنه، تعاریف، منابع/مراجع، مسئولیت ها و اختیارات، شیوه انجام کار(چه فعالیتی،چه زمانی، در چه محلی و توسط چه کسی انجام می شود)و مستندات مرتبط می باشد.

سوابق(Records)

نوعی از مستندات است که نشان دهنده انجام فعالیت، نتایج بدست آمده، خروجی ها/محصول فرایند، اجرای وظایف و مانند این می باشد. مانند سوابق کارکنان، سوابق پایش فرایندها، سوابق فعالیت های پژوهشی و …

برنامه استراتژیک

برنامه‌ریزی استراتژیک یک تلاش منظم و مستمر است که زیرساخت‌های تصمیم‌گیری و اجرا را در سازمان شکل می‌دهد. این تلاش سبب می‌شود تا مشخص کنیم که سازمان چه چیزی را ارائه می‌کند، چرا این محصول را ارائه می‌دهد و برای چه کسی ارائه می‌کند.
یک برنامه استراتژیک، بستر یا چارچوبی است که برای عملی ساختن تفکر استراتژیک و هدایت عملیات که منجر به تحقق نتایج مشخص و برنامه ریزی شده گردند، می باشد. چنین چارچوبی دارای هفت عنصر مشخص است:

  • مأموریت سازمان
  • تحلیل استراتژیک
  • استراتژی
  • اهداف بلند مدت
  • برنامه های تلفیقی
  • پیش بینی های مالی
  • خلاصه اجرایی

رسالت (Mission):

مشخص کننده فلسفه وجــودی سازمان بوده و شامل اهداف، وظایف اصلی، ویژگی ها و ارزش های حاکم بر آن سازمان می باشد. به طور مثال: حفظ و ارتقاء خدمات بالینی با بکار گیری پرسنل مجرب و تسهیلات استاندارد

چشم انداز (Vision):

شرایط وقوع و تحقق رسالت سازمانی را به نمایش گذاشته و باعث ایجاد انگیزش در مجموعه و دریافت کنندگان خدمات می گردد. به طور مثال: شناخته شدن به عنوان مرکز درمانی پیشرفته در سطح منطقه

ارزش ها (Values):

مجموعه قوانین ثابت و غیر متغیری است که کل استراتژی ها بر مبنای آنها شکل گرفته و در تمام طول زمان اجرا، با تکیه و نگاه بر آنها استراتژی ها به اجرا گذاشته می شوند.

نقاط قوت (Strengths) (S):

مجموعه منابع و توانمندی هایی داخل سازمانی است که سازمان را در جهت نیل به اهداف خود یاری می نماید.

نقاط ضعف (W) (Weaknesses):

مجموعه ای از عوامل داخل سازمانی می باشد که مانع از تحقق اهداف سازمان می گردند.

فرصت ها (O) (Opportunities):

مجموعه ای از امکانات بالقوه خارج از سازمان که در صورت بهره گیری از آنها توانمندی های سازمان افزایش خواهد یافت.

تهدیدها (T) (Threats):

مجموعه ای از عوامل مؤثر و مداخله گر خارج از سازمان که مانع از اجرای برنامه ها و تحقق اهداف سازمان می گردند.

عوامل داخلی (SW):

مجموعه نقاط قوت و ضعف سازمان را عوامل داخلی گویند.

عوامل خارجی(OT) :

مجموعه فرصت ها و تهدیدهای سازمان را عوامل خارجی می گویند.

استراتژی (Strategy):مجموعه ای از راه ها که باعث رساندن سازمان به اهداف از پیش تعیین شده خود می شوند.

برنامه عملیاتی(Plan Action)

مستندی است شامل مجموعه فعالیت ها و اقدامات زمان بندی شده(معمولاً در بازه زمانی یک سال) برای دستیابی به اهداف عینی در راستای به اجرا درآوردن تصمیمات استراتژیک با بهترین استفاده از منابع موجود(منابع انسانی، فیزیکی، مالی و اطاعاتی). برنامه عملیاتی یک نقشه و برنامه دقیق است که اقدامات لازم برای رسیدن به هدف را به صورت کامل و جامع ترسیم می نماید.
برنامه عملیاتی روشی است که شما را اطمینان می بخشد تا چشم انداز سازمانتان را به طور دقیق و روشن مشخص کنید، همچنین روشی را توضیح می دهد که گروه شما به کار می گیرد تا استراتژی ها را به تحقق اهداف منتهی کند. یک برنامه عملیاتی شامل مجموعه ای از گام های عملیاتی است که انجام می گیرد تا به اهداف از پیش تعیین شده مان برسیم.
هرگام عملیاتی می بایست اطلاعات زیر را در برگیرد:
– چه اقداماتی می بایست انجام شود.
– چه کسی مسئول انجام اقدامات تعیین شده می شود.
– چه زمانی هر یک از اقدامات و فعالیت ها بایستی انجام گیرند و هر فعالیت تا چه زمانی بطول می انجامند.
– چه منابعی نیاز است تا اقدامات و فعالیت های مربوطه انجام پذیرد.
– اطلاعات حاصل به چه کسانی باید منتقل شود؟

255
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان