سبد خرید
0
سبد خرید خالی است.

داروهای شروع شده با L

labetalol hydrochloride

lactulose

lamivudine (3TC)

lamivudine and zidovudine

lamotrigine

lansoprazole

latanoprost

leflunomide

letrozole

leucovorin calcium (citrovorum factor or folinic acid)

levalbuterol hydrochloride

levamisole hydrochloride

levetiracetam

levobunolol hydrochloride

levodopa

levodopa-carbidopa

levofloxacin

levonorgestrel implants

levothyroxine sodium (T4 or L-thyroxire sodium)

lidocaine (lignocaine)

lidocaine hydrochloride

linezolid

liothyronine sodium (T3)

liotrix

lisinopril

lithium carbonate

lithium citrate

lomefloxacin hydrochloride

lomustine (CCNU)

loperamide hydrochloride

lopinavir and ritonavir

loracarbef

loratadine

lorazepam

losartan potassium

lovastatin

loxapine hydrochloride

loxapine succinate

lymphocyte immune globulin

توسط
تومان
پشتیبانی