سبد خرید
0
سبد خرید خالی است.

بیماری های شروع شده با خ

خار پاشنه

خروسک

خستگی مزمن

خشکی دهان

خونریزی از بینی

خونریزی داخل بطنهای مغز

خونریزی داخل جمجمه ای 

خونریزی داخل مغزی

خونریزی دستگاه گوارشی تحتانی

خونریزی دستگاه گوارشی فوقانی

خونریزی زیر عنکبوتیه

خونریزی مغزی

توسط
تومان
پشتیبانی