سبد خرید
0
سبد خرید خالی است.

آزمایش های متفرقه

اكسيمترى

آزمایش اوره تنفسی

آزمایش پوستی آلرژی

آزمایش پوستی توبرکولین

آزمایش ژنتیک…

آزمایش عوامل عفونى بیوتروریسم

آزمونهای خواب

آزمونهای عملکرد ریوی

آنژیوگرافی با فلورسئین.

تصویربرداری رزونانس مغناطیسی

ژنومیکس سرطان پستان

نمونه برداری از پرزهای کوریونی

توسط
تومان
پشتیبانی