سبد خرید
0
سبد خرید خالی است.

آزمایشات هسته ای

اسکن هسته ای کیسه صفرا

اسکن هستهای قلب

اسکن هستهایى ديورتيکول مكل..

اسكن WBC

اسكن استخوان.

اسكن اكترئو تايد

اسكن پاراتیروئید

اسكن تخليه معده

اسكن تيروئيد

اسكن خونریزی گوارشی

اسكن ريفلاكس- معدى – مرى.

اسكن ريه

اسكن كاليوم

اسكن كبد / طحال

اسكن كليه

اسكن مغز

آزمون شیلینگ

بیوپسی سنتينل غده لنفاوى

تصویر برداری آنتی بادی علیه تومور

تصویر برداری هسته ای غده بزاقی

تصویر برداری هستهای اسکروتال

تو موگرافی ساطع کننده پوزیترون

توسط
تومان
پشتیبانی