سبد خرید
0
سبد خرید خالی است.

آزمایشات میکروسکوپی

اسمیر پاپانیکولائو

اسمیر خون

اسمير باسيل اسيد – فست

آزمایش ویروس SARS

آزمایش ویروس وست نایل

آنالیز تومور سرطان پستان ..

بیوپسی اندومتر

بیوپسی ایمنوفلورسانس پوستی

بیوپسی پلور

بیوپسی ریه

بیوپسی سرویکس.

بیوپسی کبد

بیوپسی کلیه

بیوپسی مغز استخوان

پاپیلوما ویروس انسانی

سنجش گیرنده استروژن

سنجش گیرنده پروژسترون

سیتولوژی خلط

کشت بیماری منتقل شونده از راه جنسی

کشت توبركولوز

کشت حلق و بینی

کشت خلط و آنتی بیوگرام

کشت خون و حساسیت

کشتهای ویروس

كلاميديا

هرپس سیمپلکس

توسط
تومان
پشتیبانی