سبد خرید
0
سبد خرید خالی است.

آزمایشات مایعات بدن

الکترولیتهای عرق

آرتروسنتز همراه با آنالیز مایع مفصل

آزمايش تجاوز جنسى

آمنیوسنتز

آنالیز مایع کیست پستان و ترشحات نیپل

آنالیز مایع منی

پاراسنتز

پریکاردیوسنتز

پونکسیون کمری و آزمایش مایع مغزی – نخاعی

پیش ساز بتا پروتئین آمیلوئید محلول

توراسنتز و آنالیز مایع پلور

سكرتين – پانكروزايمين

سيمز هانر

فيبرونكتين جنيني

لاواژ مجرای پستان

توسط
تومان
پشتیبانی